Ontbinding en Vereffening van vennootschappen
U bent nog in het bezit van een bvba/nv en u wilt deze bedrijvigheid stoppen ?
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Een vereffening van een vennootschap heeft heel wat voeten in aarde, ongeacht of het een vrijwillige, gerechtelijke of ontbinding van rechtswege betreft. Wanneer de vennoten beslissen om een vennootschap te ontbinden dan zal er een vereffenaar aangesteld worden. 
 
Met "ontbinding" bedoelt men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die deze taak op zich neemt.
Wat is vereffenen: 
Bij het vereffenen cq ontbinden van een vennootschap komt men nogal wat probleemgebieden tegen, zoals de fiscale, juridische en boekhoudkundige aspecten. 
Globaal gezegd betekent vereffenen de bestaande activa te gelde maken, de schulden terugbetalen consigneren en het vereffeningssaldo verdelen tussen de aandeelhouders. in specien of in natura voordat tot ontbinding kan overgegaan.   
Een vereffenaar heeft wel een veelvoud aan aansprakelijkheid, tegenover de schuldeisers van de vennootschap en tegenover de vennootschap zelf.
Haal uw hoofd uit deze strop en laat ons dit werk voor u doen, maak nu een afspraak!
BVBAvereffenen adviseert en ondersteunt u bij het vereffenen van de vennootschap en de daarmee gepaard gaande rompslomp aan formaliteiten.
De vereffenaars moeten voor de sluiting van de vereffening het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voorleggen aan de rechtbank van koophandel. Als alle schulden van de vennootschap zijn betaald, kan men de vereffening sluiten en houdt de vennootschap op te bestaan.
Geen zorgen meer aan mijn hoofd ! Ik kan nu weer plannen maken voor een nieuwe start! 
Als een vennootschap de activiteiten wenst stop te zetten, moet ze ontbonden en vereffend worden. BVBAvereffenen.be heeft alle kennis en expertise in huis om u hierin te begeleiden.
BVBA vereffenen op social media 
Wij hebben alle kennis en expertise in huis om voor  u de ontbinding in werking te zetten.
Wij geven u als extra service tijdens het vereffenen gedegen informatie en hulp en tips. 
Wij regelen alle documenten, zoals attest van schrapping uit de KBO, stopzetting btw-kantoor, uittreksel Belgisch Staatsblad, verklaring van de zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder etc.
Wij doen dit inmiddels al meer dan 15 jaar waarbij al velen u voor zijn geweest, die met een opgelucht hart, tevreden terug kunnen kijken.
Als een vennootschap de activiteiten wenst stop te zetten, moet ze ontbonden en vereffend worden. BVBAvereffenen heeft alle kennis en expertise in huis om u hierin goed te begeleiden.
Contact met BVBAvereffenen